ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้ง เดือน ตุลาคม 2007
ทุนจดทะเบียน THB 2 million
ที่อยู่ 124/8-9 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
TEL +66-2117-3760
FAX +66-2117-3762
ธุรกิจ ขายและ บริการ สินค้า Kyowa รวมให้คำปรึกษาทางเทคนิค
ยอดขาย THB 91 million (for the fiscal year ended in December, 2019)
Traceability เอกสารอ้างอิงมาตรณฐานสิ่งแวดล้อม
Board Members As of June 2015
ประธานบริษัท Yoshio Saito
กรรมการบริหาร คุณ พิชัย ศรัณยาภินันท์
กรรมการ Nobuo Oinuma