ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้ง เดือน ตุลาคม 2007
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
ที่อยู่ 124/8-9 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
TEL +66 (0) 2117-3760
FAX +66 (0) 2117-3762
ธุรกิจ ขายและ บริการ สินค้า Kyowa รวมให้คำปรึกษาทางเทคนิค
ยอดขาย 58,000,000 บาท
Traceability เอกสารอ้างอิงมาตรณฐานสิ่งแวดล้อม
Board Members As of June 2015
ประธานบริษัท Yoshio Saito
กรรมการบริหาร คุณ พิชัย ศรัณยาภินันท์
กรรมการ Nobuo Oinuma