ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท เคียวว่า เด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้ง

เดือน ตุลาคม 2007

ทุนจดทะเบียน

2,000,000 บาท

ที่อยู่

เลขที่ 33/4 The 9th Tower Grand Rama9 (Tower B) ชั้น 30 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

TEL

+66 (0) 2117-3760

FAX

+66 (0) 2117-3762

ธุรกิจ

ขายและ บริการ สินค้า Kyowa รวมให้คำปรึกษาทางเทคนิค

ยอดขาย

58,000,000 บาท

มาตรณฐาน

คณะผู้บริหาร (ข้อมูลถึง มืถุนายน 2015)

ประธานบริษัท Yoshio Saito
กรรมการบริหาร คุณ พิชัย ศรัณยาภินันท์
กรรมการ Nobuo Oinuma