งานแสดงสินค้า ปี 2020

รายละเอียดงานแสดงสินค้า ปี 2020
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะสละเวลาอันมีค่ามาเยื่ยมชมงานแสดงสินค้า ทั้งนี้ทางเราได้มีการแสดงเทคโนโลยีและ ข้อมูลใหม่

Automotive Testing Expo 2020 India

วันที่ Jan. 22(Wed.) to 24(Fri.)
สถานที่จัดงาน Halls 2 and 3, CTC Complex, Chennai, India
หมายเลขบูธ 3099
ผู้จัดงาน UKIP Media & Events Ltd
เว็บไซต์ https://www.testing-expo.com/india/en/index.php