บริษัท

Kyowa supports a broad range of companies in their desire to achieve safety and security.

Kyowa Electronic Instruments has effectively brought together its uniquely acquired know-how, and offers future-proof solutions to our clients’diverse and sophisticated needs. We will continue to support safety and security for our many corporate clients.

From Kyowa to the World

สินค้าของบริษัท Kyowa ผลิตจากกลุ่มบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น และจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศ มีชื่อเสึยงมากในต่างประเทศ

More KYOWA